Геологорозвідка та виробництво

Проводимо геологорозвідувальні роботи і промислову розробку вуглеводнів Сахалінського родовища відповідно до спеціального дозволу терміном на 20 років.

https://unb.ua//storage/media/uploads/Rectangle 209293.png

ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (УНБ) – одна з провідних приватних компаній в Україні, яка займається видобутком природного газу та нафти/конденсату.

З 2010 року ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» веде геологорозвідувальні роботи та промислову розробку вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, розташованого в Краснокутському районі Харківської області (північна прибортова зона Дніпровсько-Донецької западини), що належить до середніх родовищ зі складною геологічною будовою. Станом на кінець 2021 року ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» експлуатувало 32 газоконденсатні та нафтогазові свердловини, глибиною від 3 800 до 5 750 м., а також 10 додаткових газоконденсатних свердловин у рамках договорів про спільну діяльність.

Компанією реалізується широкомасштабна програма з розробки Сахалінського родовища.

Загалом за період із 2010 по 2021 роки:

 • капітальні інвестиції склали понад 5,6 мільярда гривень;
 • пробурено 18 нових свердловин;
 • здійснено 46 капітальних ремонтів свердловин;
 • видобуток газу на Сахалінському родовищі склав понад 5,5 млрд м3.

За результатами 2021 року ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» увійшло до ТОП-3 компаній за обсягом видобутку газу та нафти/конденсату.

За 12 місяців 2021 року компанія досягла наступних результатів:

 • Обсяг видобутку ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» склав 691,3 млн м3 природного газу і 76,6 тис. тонн нафти/конденсату. Загалом по Сахалінському родовищу видобуток газу склав 789,5 млн м3, видобуток нафти/конденсату – 80,8 тис. тонн.
 • Понад 500 млн грн було інвестовано в капітальні проєкти ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння», спрямовані на ефективну розробку Сахалінського родовища.
 • Після кризового для галузі 2020 року була відновлена програма капітальних інвестицій. В квітні 2021 успішно завершено буріння нової свердловини №22, глибиною 4565 м. Початковий добовий дебіт свердловини склав 280 тис. м3 природного газу та 30 тонн конденсату. Також була розпочата підготовка до буріння наступної свердловини.
 • Були проведені капітальні ремонти дев’яти свердловин. На свердловині №54 здійснено переведення з газліфтного на насосний спосіб експлуатації свердловини зі спуском штангового глибинного насоса (ШГН) на глибину 3251 м, що є найглибшим спуском ШГН в Україні. Крім того, на Сахалінському родовищі розпочато реалізацію масштабного інвестиційного проєкту з будівництва дожимної компресорної станції.
 • ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» увійшла до топ-50 платників податків України. Як і у минулих роках, компанія в повному обсязі та своєчасно виконала усі передбачені законодавством фінансові зобов’язання перед державою. Сума рентної плати, здійсненої ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» у 2021 році за користування надрами для видобутку нафти, природного газу та газового конденсату, склала близько 2 млрд грн. Зокрема, 97,5 млн грн було направлено до місцевих бюджетів.

 • Здійснення промислової розробки Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища.
 • Організація бурових робіт і робіт з капітального і поточного ремонту свердловин.
 • Видобування газу, газового конденсату та нафти, їх підготовка та транспорт.
 • Забезпечення облаштування інфраструктури родовища: свердловин, системи збору свердловинної продукції, установки попередньої підготовки нафти і газу (УППНГ), обладнання і комунікацій зовнішнього транспорту вуглеводнів.
Виробництво в фактах
Середня глибина свердловин родовища – 4500 м.
 1. ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» проводить виробничу діяльність на Сахалінському нафто-газоконденсатному родовищі Харківської області.
 2. В період 2010-2023 рр. на родовищі була здійснена масштабна дорозвідка з використанням 3D сейсморозвідувальних робіт. Методами інверсії хвильового поля проведена структурна інтерпретація та конвертування сейсмічних зображень до прогнозних об’ємів.
 3. Пробурено та введено в експлуатацію 18 свердловин. Результат свідчить про високу ефективність проведених робіт та підтверджує успішні перспективи подальшої розвідки та видобутку на місцевості.
 4. Запаси газу, нафти та газового конденсату збільшені більш ніж на 9 мільйонів барелів нафтового еквівалента (9 MMBoe).
 5. Завдяки успішно проведеній програмі пошуково-розвідувального буріння, на Сахалінському родовищі було досягнуто найвищого показника відношення запасів до видобутку (Reserves-to-Production Rate) в Україні, який залишався на сталому рівні 4 роки.
 6. Станом на 01.01.2023 р. ступінь виробленості родовища сягає 75 відсотків.
 7. Максимальна глибина, з якої проводиться розробка, становить 5 800 м.
 8. Середня глибина свердловин родовища — 4 500 м.
 9.  Станом на початок 2023 року в експлуатації перебувають 32-і свердловини, які діють фонтанним, газліфтним та насосним (ШГН) способами видобутку. З них 23 свердловини є газоконденсатними і 9 — нафтовими.
 10.  Для експлуатації низькодебітних свердловин застосовується технологія Velocity String (сифонна колона).
 11. Оптимізація проведення капітальних ремонтів на свердловинах Сахалінського родовища здійснюється шляхом своєчасної заміни підземного обладнання та застосування технології виконання спуско-підіймальних операцій підземного обладнання під тиском (Snubbing).

Функції виробництва
Видобування газу, газового конденсату та нафти, їх підготовка та транспортування.
 1. Промислова розробка Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища.
 2. Організація виконання робіт з буріння та капітального/поточного ремонту свердловин.
 3. Видобуток і підготовка газу, газового конденсату та нафти, а також їх транспортування.
 4. Облаштування інфраструктури родовища: свердловин, системи збору свердловинної продукції, установки попередньої підготовки нафти і газу (УППНГ), обладнання та комунікацій зовнішнього транспорту вуглеводнів.
 5. Вдосконалення методів і технологій видобутку вуглеводнів, системи їх збору, підготовки та транспорту.
 6. Забезпечення реконструкції та технічного переоснащення об’єктів інфраструктури родовища, включаючи розвиток і вдосконалення автоматизованих систем управління та засобів автоматизації.
 7.  Проведення фізико-хімічних аналізів газу, нафти, газового конденсату, супутньої та пластової води, а також допоміжних вхідних хімреагентів і матеріалів виробництва.
 8. Утилізація побічних продуктів виробництва.
 9. Організація безпечних умов праці, заходів охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.
Геологорозвідувальні

роботи

В компанії реалізована цифровізація усієї наявної геолого-геофізичної інформації.
 1. Геологорозвідувальні роботи проводяться із застосуванням широкого спектра провідних міжнародних методів, в тому числі шляхом впровадження тривимірних технологій вивчення надр, що включає:

  a. Збір 3D сейсмічних зображень та подальша обробка даних для отримання просторового зображення хвильового поля та інверсійних зображень, що дозволяють прогнозувати розповсюдження зон насичення резервуарів.

  b. Перетворення 3D сейсмічних зображень у тривимірні статичні моделі надр та гідродинамічні моделі потоків флюїдів.

  c. Вивчення колекторів за даними кернів та геофізичних методів з подальшим створенням петрофізичних моделей резервуарів та покришок.

 2. Управління запасами родовища здійснюється безпосередньо через створені тривимірні та цифрові моделі.
 3. В компанії реалізована цифровізація усієї наявної геолого-геофізичної інформації.
 4. Оцінка проєктів геологорозвідувальних робіт відповідає міжнародним стандартам, що вимагають навичок управління ризиками та впровадження міжнародної класифікації запасів та ресурсів SPE/PRMS.

Сахалінське родовище
Належить до ряду середніх зі складною геологічною будовою.
 1. Сахалінське родовище знаходиться за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Краснокутської селищної ради Богодухівського району, Харківської області.
 2. Належить до ряду середніх зі складною геологічною будовою.
 3. У геоструктурному плані родовище розташоване в північній прибережній зоні Дніпровсько-Донецької западини.
 4. Родовище складено породами палеозойської ери. Резервуари представлені переважно кластичними відкладами.
 5. Тектонічна будова ускладнена соляним диапіром, який складає ядро брахіантиклінальної складки та численними зсувними порушеннями. Запаси вуглеводнів зосереджені на глибинах 3 200 – 5 800 м.