Стратегія

Основною метою компанії є збільшення запасів та обсягів видобутку вуглеводнів та чистого грошового потоку від операційної діяльності з привабливим рівнем прибутковості на вкладений капітал.

https://unb.ua//storage/media/uploads/Korysni rozdily/Group 2494.png

Досягаємо мети через успішне впровадження стратегічних ініціатив:

Активний розвиток Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища

Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище — одне з найбільш привабливих родовищ в Україні, що має значні запаси та ресурси природного газу, газового конденсату та нафти. Наявний обсяг вуглеводнів, геологічні дослідження, 3D-сейсмічні роботи та багаторічний досвід технічного і геологічного персоналу компанії дозволяють ефективно й раціонально експлуатувати довірені надра.

Впровадження й використання передових технологій буріння та освоєння свердловин

Спрямовуємо зусилля на розвиток Сахалінського родовища, застосовуючи сучасні світові технології буріння та експлуатації свердловин. Реалізація стратегічної ініціативи включає безпосереднє впровадження міжнародних практик й залучення кваліфікованого персоналу з досвідом у цій сфері.

Також в найближчій перспективі планується впровадження передових методів інтенсифікації притоку вуглеводнів у свердловинах теперішнього фонду. Це підвищить ефективність видобутку, покращить коефіцієнт вилучення вуглеводнів та скоротить терміни буріння нових свердловин на 50% в порівнянні зі станом на на цей час.

Збільшення дохідності через операційну ефективність

Сфокусовані на вдосконаленні бізнес-процесів: виробничих, фінансових, в прийнятті управлінських рішень. Завдяки ретельному аналізу цілого спектру ємніснофільтраційних властивостей порід-колекторів в розрізі родовища якісно покращуємо показники виробництва. Збільшення коефіцієнта вилучення вуглеводнів та зростання продуктивності досягаємо завдяки оптимальному підбору промивних рідин (розчинів, хімічних реагентів) під час буріння та освоєння свердловин.

Підтримка прийнятної фінансової ліквідності і гнучкості

Використовуємо перевірені методи аналізу та прогнозування фінансових та нефінансових показників, що дозволяє планувати та мінімізувати ризики. Якісна реалізація управлінських стратегій Укрнафтобуріння забезпечує стійкий розвиток та успіх на довгострокову перспективу, що позначається на рівні привабливості компанії для інвесторів та партнерів.

Корисні розділи