Охорона Праці та Промислова Безпека

Для ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» безпека — це спосіб життя. Ми розуміємо, що наша діяльність пов’язана з численними ризиками для здоров’я наших працівників, підрядників і мешканців прилеглих територій. Саме тому прагнемо створити безпечне та здорове середовище для всіх, хто працює з нами, і для досягнення цієї мети інвестуємо в необхідні ресурси та інфраструктуру.

https://unb.ua//storage/media/uploads/Korysni rozdily/Group 2495.png

Вся наша команда, від топ-менеджменту до виробничих працівників, дотримується запровадженої компанією Політики охорони праці та промислової безпеки та діє у суворій відповідності до її вимог.
Ми не приховуємо інциденти, натомість аналізуємо невдачі і впроваджуємо відповідні заходи для запобігання помилок. Для удосконалення виробничої безпеки заохочуємо персонал, створюючи середовище, в якому працівники почуваються комфортно, ділячись ідеями та пропозиціями щодо покращення умов праці. Цей підхід не лише виявляє потенційні ризики, але й виховує у кожного члена команди почуття причетності та відповідальності.
Наша програма безпеки постійно розвивається, адаптуючись до нових технологій, нормативних актів і найкращих практик. Компанія постійно вкладає зусилля в навчання персоналу, тому разом зі змінами в програмі безпеки, розвиваються навички та вміння наших працівників.


Удосконалена Система Управління Охорони Праці (СУОП) Укрнафтобуріння базується на світовому досвіді Міжнародної асоціації виробників нафти і газу (IOGP). Основними принципами СУОП є:

Лідерство та прихильність

Топ-менеджери Укрнафтобуріння проявляють стійкий інтерес до питань безпеки, встановлюють стрімкі темпи та демонструють високу ефективність у впровадженні сучасних та безпечних методів видобутку та буріння.

Закони, правила, норми

Неухильно дотримуємося всіх норм законодавства, що стосуються охорони праці та промислової безпеки, приймаємо спільні заходи для їх контролю та оцінюємо і самостійно встановлюємо ще більш суворі вимоги щодо безпеки наших працівників.

Управління ризиками

Ми визначаємо ризики разом з працівниками – головними споживачами системи безпеки, приймаємо спільні заходи для їх контролю та оцінюємо результативність впроваджених дій. 

Підрядники та партнери

Для нас не існує різниці між безпекою власного персоналу і безпекою працівників наших партнерів. Щоб уникнути інцидентів під час видобутку і буріння, встановлюємо тісні взаємовідносини з усіма, з ким працюємо.

Навики та навчання

Маємо чіткі матриці компетенцій, які використовуємо у навчанні з питань охорони праці, та системи контролю кваліфікації працівників, що дозволяють постійно покращувати їх вміння у виконанні робіт з підвищеним ризиком.

Готовність до надзвичайних ситуацій

Ми робимо все можливе, аби запобігти аваріям, одночасно, вкладаючи зусилля у постійне навчання персоналу, як діяти під час кризових ситуацій, які можуть виникнути через техногенні та воєнні події.

Правила Збереження Життя

У компанії існує перелік головних Правил, порушення яких суворо заборонено. Впровадження цих правил зменшує ризик тяжкого та смертельного травматизму серед працівників, аварій, пожеж, обвалів та інших ситуацій.

Корисні розділи