Історія

ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» — одна з провідних приватних компаній в Україні, що займається видобутком газу і рідких вуглеводнів. За обсягами видобутку УНБ є другою серед приватних нафтогазовидобувних компаній в Україні.
З 2010 р. УНБ активно займається розробкою Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, розташованого в Богодухівському районі Харківської області (північна прибортова зона Дніпровсько-Донецької западини), яке належить до числа середніх родовищ зі складною геологічною будовою.
Станом на кінець 2021 року УНБ експлуатувало 32 газоконденсатних і нафтогазових свердловини глибиною від 3 800 до 5 750 м., а також 10 додаткових газоконденсатних свердловин в рамках договорів про спільну діяльність.

https://unb.ua//storage/media/uploads/istoriya2.jpg

Компанією реалізується широкомасштабна програма з розробки Сахалінського родовища: загалом за період із 2010 по 2021 роки капітальні інвестиції склали понад 5,6 мільярда гривень, було пробурено 18 нових свердловин, здійснено 46 капітальних ремонтів свердловин, а видобуток газу на Сахалінському родовищі склав понад 5,5 млрд м3). Як результат, УНБ має один із найвищих коефіцієнтів в Україні щодо співвідношення видобутку до запасів.

Всього за період 1981 – 2021 рр.

1981

Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище знаходиться на території Богодухівського району Харківської області. 

Сахалінське родовище у тектонічному відношенні розташоване в північній прибортовій частині Дніпровсько-Донецької западини і приурочене до смуги північно-західного облягання Високопольського виступу фундаменту.

За величиною балансових (видобувних) запасів вуглеводнів Сахалінське родовище відноситься до невеликих, за складністю геологічної будови, фазового стану вуглеводнів, умовами залягання і мінливістю властивостей продуктивних покладів — до дуже складних.

Родовище відкрито у 1981 р. свердловиною 4, у якій отримано промисловий приплив нафти з горизонту М-2а. У тому ж році зі свердловини 8 отриманий  приплив газу з горизонту С-5.

Глибина покладів вуглеводнів складає від 3 300 до 6 000 м, що значно ускладнює усі виробничі процеси з освоєння запасів.

1984

Розробка родовища почалась у 1984 році.

Пік видобутку вуглеводнів припадає на 2019 рік. Виробництво природного газу цього року становить 862 млн куб метрів.

Станом на кінець 2021 року загальний фонд видобувних свердловин становив 32 одиниці.

2004

2010
УНБ отримала спецдозвіл на користування надрами Сахалінського родовища і почала промислову розробку.
2013

У результаті капітальних ремонтів 12-ти свердловин, УНБ збільшила обсяги видобутку природного газу на 80%, нафти — на 45%. Обсяги видобутку вуглеводнів Сахалінського родовища з урахуванням реалізованих проєктів по спільній діяльності збільшилися в 3 рази.

2014

Компанія пробурила 2-і нові глибокі свердловини та провела капітальний ремонт 2-х свердловин, в результаті видобуток вуглеводнів збільшився на 20%.

Фонд свердловин на кінець 2014 року: 9 газових та 7 нафтових свердловин.

Reserves to production ratio - 20 років.

2015

В результаті введення в експлуатацію нової газоконденсатної свердловини УНБ збільшила обсяги видобутку природного газу на 40%. Обсяги видобутку вуглеводнів Сахалінського родовища з урахуванням реалізованих проектів по спільній діяльності зросли на 35%. Компанія провела 3D-сейсморозвідку Сахалінського родовища для оцінки його потенціалу.

Проведено реконструкцію та розширення інгібіторно-метанольного господарства, а також модернізовано лінію підготовки нафти та конденсату.

2016

В результаті буріння 3-х нових і капітального ремонту 4-х газових свердловин, приріст видобутку в 2016 році склав 66%. Компанія почала активний розвиток торгових операцій, а щомісячні обсяги реалізації газу збільшились в 3 рази — з 20 до 60 млн куб. м.

Геолого-технічна команда УНБ посилена фахівцями з міжнародним досвідом.

2017

Освоєні 2-і нові свердловини та розпочато буріння ще 2-х з плановим освоєнням у 2018 році. Також було проведено 7 капітальних ремонтів свердловин.

2018
 • 4 пробурені свердловини
 • 3 капітальні ремонти свердловин
 • введено в експлуатацію власний трубопровід.


2019
 • побудовано додаткову лінію сепарації газу та розширено пропускну здатність УППНГ
 • 3 пробурені свердловини
 • 2 свердловини в процесі буріння
 • 7 капітальних ремонтів свердловин
 • додаткова сейсморозвідка 3D.


2020
 • введено в експлуатацію сучасну пропанову холодильну установку
 • здійснюється реконструкція лінії підготовки рідких вуглеводнів
 • 2 капітальних ремонти свердловин
 • фонд свердловин налічує 23 газових та 9 нафтових.

Фонд свердловин на кінець 2020 року налічує 23 газових та 9 нафтових свердловин.

Reserves to production ratio - 6 років.

2021
 • УНБ відновила програму буріння після кризового для галузі 2020 року.
 • Протягом 2021 року компанія освоїла 1-ну нову свердловину та здійснила капітальний ремонт 9-ти свердловин.
 • На одній зі свердловин здійснено переведення з газліфтного на насосний спосіб експлуатації свердловини зі спуском штангового глибинного насоса (ШГН) на глибину 3 251 м, що є найглибшим спуском ШГН в Україні.
 • Розпочато реалізацію масштабного інвестиційного проєкту з будівництва дожимної компресорної станції на Сахалінському родовищі вартістю близько 0,5 млрд грн.

Видобуток УНБ

Корисні розділи