Стратегія

Головною метою Компанії є збільшення запасів і обсягів видобутку вуглеводнів, чистого грошового потоку від операційної діяльності з привабливим рівнем прибутковості на вкладений капітал

Реалізація зазначеної мети є похідною від успішної імплементації наступних стратегічних ініціатив:

  • Активний розвиток Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище є одним з найбільш привабливих родовищ в Україні, що має значні запаси і ресурси природного газу, газового конденсату та нафти. Наявність суттєвого обсягу вуглеводнів, геологічні дослідження і 3D-сейсмічні роботи, досвідчений технічний і геологічний персонал дозволяє Компанії вже в 2016-2017 роках планувати буріння не менше 6-и нових свердловин глибиною від 4 650 до 6 000 метрів із загальним бюджетом фінансування капітальних інвестицій більше 1 млрд. грн.

  • Впровадження та використання передових технологій буріння і освоєння свердловин. Компанія розвиває Сахалінське родовище шляхом застосування провідних світових технологій буріння і освоєння свердловин. Реалізація даної стратегічної ініціативи включає як безпосереднє впровадження сучасних світових практик, так і залучення кваліфікованого персоналу, що має досвід в бурінні, освоєнні і експлуатації свердловин. Також Компанія націлена на застосування передових методів інтенсифікації притоку вуглеводнів в свердловинах існуючого фонду. В результаті впровадження інноваційних технологій Компанія планує підвищити видобуток, коефіцієнт вилучення вуглеводнів і скоротити терміни буріння нових свердловин на 50% від існуючого рівня.

  • Збільшення дохідності через операційну ефективність. Компанія фокусується на безперервному вдосконаленні всіх бізнес-процесів, зокрема виробничих, фінансових, прийняття управлінських рішень. Одним із пріоритетів Компанії в сфері підвищення ефективності є ретельний аналіз усього спектру ємнісно-фільтраційних властивостей порід-колекторів в розрізі родовища. В результаті такого аналізу Компанія планує здійснювати оптимальний підбір промивних рідин (розчинів, хімічних реагентів) при бурінні і освоєнні свердловин, що підвищить їх продуктивність та коефіцієнт вилучення вуглеводнів.

  • Підтримка прийнятної фінансової ліквідності і гнучкості. Компанія планує здійснювати постійний моніторинг рівня операційної діяльності та чистого грошового потоку, з урахуванням впливу кон'юнктури світових цін на вуглеводні і можливостей по оптимізації витратної бази. Компанія фокусується на генеруванні достатнього грошового потоку для фінансування сталого розвитку.

Контакти

  • 01010
  • Україна, Київ, вул. Московська 32/2
  • info@unb.ua
  • Телефон: +38 044 225-77-75, +38 044 538-07-77
  • Факс: +38 044 225-53-35

Зворотний зв'язок

Якщо у вас є будь-які питання, будемо раді відповісти

Обратная связь